O nas

Od 2007 r. pracownia CREO architekci zajmuje się rozwiązywaniem szerokiego spektrum zagadnień projektowych, począwszy od obiektów małej architektury, przez projekty domów jednorodzinnych i małej użyteczności publicznej, po osiedla zabudowy wielorodzinnej i pełnowymiarową architekturę użyteczności publicznej.
Bierzemy czynny udział w całym procesie budowlanym – od koncepcji po nadzór autorski na budowie. Powierzano nam również zadania z dziedziny pokrewnej – projektowania grafiki użytkowej.
Stale dążymy do poszerzania swojej wiedzy i kształtowania umiejętności przez zmierzanie się z wyzwaniami. Kierujemy się indywidualnym podejściem do każdego projektu, problemu czy zagadnienia. Każde jest inne, dlatego niezbędne jest świeże spojrzenie, ujęcie z odmiennej perspektywy, wyostrzenie zmysłów.
Poznajemy architekturę w sensie ogólnym – largo, ale też bezpośrednim – stricte. Projektujemy fazami, pozwalającymi przyjrzeć się problemowi z dystansu, w szerokim kontekście, ukazującym wartości historyczne i kulturowe zastanego miejsca oraz jego znaczenie w tkance miejskiej. Następnie obieramy kierunki, w zależności od końcowego efektu, jaki pragniemy uzyskać, i przechodzimy do projektowania obiektu w skali człowieka, odpowiadającej ludzkiej percepcji – wrażeniom zmysłowym. Obok warstwy zewnętrznej, na którą bezpośredni wpływ ma wrażliwość estetyczna odbiorcy, leży równie ważna warstwa funkcjonalna, związana z wygodą użytkowania obiektu oraz poczuciem bezpieczeństwa i zadowoleniem użytkowników.
Pragniemy, aby użytkownicy odczytywali nasze zamierzenia bezpośrednio, tak jak my, kiedy je projektowaliśmy. Używamy prostego języka detali, bezpośrednich w interpretowaniu. Staramy się dążyć do minimalizmu – minimum słów, maksimum treści.